Skip to content

Izpildmērījumi

Izpildmērījumus veic tikko uzbūvētu māju, komunikāciju (kanalizācija, elektrība u.c.), labiekārotas vietas (parki, skvēri, pilsētvides elekmenti) un cita veida nestandarta risinājumos, kas norit pēc vietējās pašvaldības izvirzītajām prasībām atbilstoši MK noteikumiem, kas balstīti uz “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumiem”. Nepieciešamie dokumenti:
  • būvvaldē apstiprināts inženierkomunikāciju izbūves projekts.
Izpildmērījumi