Skip to content

Inženierģeodēzija

Ģeodēziskie darbi ietver zemes ģeodēzisko izpēti ēku būvniecības vajadzībām, būvju un inženiertīklu nospraušanu, izbūvēto apakšzemes un virszemes inženiertīklu kontroli. Būvasu nospraušanu pasūta ēku un inženierkomunikāciju būvniecībai, lai ievērotu visas projektā paredzētās tehniskās prasības un būvdarbu veicējs varētu saņemt būvatļauju.

  • Ēkas pamatu pārbaude, uzmērījumu veikšana būvju nodošanai ekspluatācijā
  • Ēku pamatu pārbaudi veic, lai konstatētu ēku pamatu atbilstību projektā paredzētajam ēkas pamatu plānam
  • Inženierbūvju deformāciju kontrole (monitorings)
  • Dažādu inženierbūvju vertikālās un horizontālās deformācijas monitorigs

Nepieciešami dokumenti:

  • ēkas projekts
  • ēkas pamatu plāns
  • būvasu nospraušanas akts
  • būvvaldē apstiprināts ēkas projekts
Inženierģeodēzija